บริการตรวจรักษาโรคเด็ก (Pediatrics)

  คลินิกเด็กหมอพิมพิกา ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี  บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร  การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ย่อมเป็นรากฐานให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ฉลาด ไม่เจ็บป่วย

บริการตรวจรักษาโรค ได้แก่

 • โรคเด็ก/โรคทั่วไป Child & Medical problem
 • โรคหอบ/พ่นยา  Asthma /Nebulizer
 • ภูมิแพ้/ผื่นผิวหนัง Allergy & Skin
 • ปวดท้อง/อาเจียน/ ท้องเสีย/ท้องผูก (Abdominal pain / Vomiting/ Diarrhea/Constipation)
 • ตรวจพัฒนาการ/สมาธิสั้น/ออทิสติก Growth & Developmental Assessment
 • ตรวจประเมินพัฒนาการตามวัย สุขภาพ การเจริญเติบโต 
 • ล้างแผล/ฉีดยา Wound dressing
 • เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจ Lab 
 • ตรวจเลือดเชคสุขภาพ เช่น
  • ตรวจคัดกรองเบาหวาน
  • ไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของตับ/ไต 
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด,
  • ตรวจคัดกรองมะเร็ง  Screening DM, dyslipidemia 
 • ตรวจภูมิโควิด 19 (covid -19 antibody test ) , ตรวจ ATK , ตรวจ PCR Covid-19 test
 • ตรวจภูมิแพ้ต่ออาหาร/อากาศ  Food &  Inhalation  allergy test
 • ตรวจสุขภาพ/ใบรับรองแพทย์. Health check Up/ Medical certificate

บริการฉีดวัคซีน

 1. วัคซีนพื้นฐาน   ได้แก่
 • คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ( Diphtheria-Tetanus-Pertussis)
 • ไวรัสตับอักเสบบี  ( Hepatitis B)
 • โปลิโอ ( Polio) 
 • เยื้อหุ้มสมองอักเสบฮิบ (Hib: Hemophilus influenzae type B)
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบ JE ( Japanese encephalitis )
 • หัด หัดเยอรมัน คางทูม  ( MMR: Mump-Measle-Rubella)
 • วัคซีนป้องกันท้องร่วงจากเชื้อไวรัส Rota ( Rotavirus)
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ( Influenza)
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ( HPV)
 1. วัคซีนเสริม ได้แก่
 • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง  Pneumococcal Vaccine (IPD)
 • วัคซีนอีสุกอีใส (VZV: Varicella )
 • วัคซีนตับอักเสบเอ ( HAV :Hepatitis A) 

     ทางคลีนิกมีบริการวัคซีนแบบรวม ได้แก่  6  โรค ( Hexaxim ) 5 โรค ( Pentaxim )  4 โรค ( Tetraxim ) ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย และมีวัคซีนเสริมเกือบทุกตัว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในหน้าบริการ Vaccine


 อัตราค่าบริการ

 • ค่าบริการตรวจรักษาโรค ครั้งละ 300 – 400 บาท
 • ตรวจประเมินพัฒนาการ  500 – 800 บาท
 • ค่าบริการ ล้างแผล/ฉีดยา  300 – 500 บาท

Loading