Health check up Program /Blood Test ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด

  นอกจากการดูแลสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง กินอาหาร ให้ครบ 5 หมู่ การตรวจเลือด เชคสุขภาพ ประจำปี ตามแต่ช่วงอายุ ก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากในบางโรค อาจไม่แสดงอาการ หากทราบผลเร็วก็นำไปสู่การรักษาที่เร็ว หายเร็วขึ้น หรือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตระหนักรู้ ว่าอาจมีปัจจัยเสี่ยง ที่ต้องควมคุมอาหารตั้งแต่ เนิ่นๆ หรือต้องทำการตรวจหาสาเหตุของโรคเพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้ดำเนินเป็นโรคขึ้นในภายหลัง

     ทางคลินิกมี บริการ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด พื้นฐาน ต่างๆ หลากหลายรายการ  ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิด 19 และ การตรวจ DNA ร่วมด้วย  รายละเอียด ดังนี้


ตรวจสุขภาพทั่วไป

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ( Physical Examination )
 • ตรวจดัชนีมวลร่างกาย ( Body Mass Index : BMI )  วัดน้ำหนัก ส่วนสูง 
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ( Blood Pressure )
 • ตรวจวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว ( SpO2 )

เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจแลป ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count )
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด ( ABO Blood group)
 • ตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย  (Thalassemia Screening ) 
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar : FBS )
 • ตรวจระดับการคุมเบาหวาน ( HbA1C )
 • ตรวจระดับไขมันทั้งหมด (Cholesterol, HDL, LDL,TG )
 • ตรวจการทำงานของไต ( Kidney Function Test : BUN/ Cr )
 • ตรวจการทำงานของตับทั้งหมด( Liver Function Test : LFT )
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด ( Uric Acid : Gout )
 • ตรวจดูสมดุลเกลือแร่ ( Electrolyte )
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ( HBsAg )
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส เอชไอวี ( HIV antibody )
 • ตรวจหาเชื้อ ซิฟิลิส  ( Syphilis: VDRL)
 • ตรวจฮอร์โมน ไทรอยด์ ( Thyroid Function)
 • ตรวจภาวะการขาดธาตุเหล็ก  ( Iron, ferritin , TIBC)

ตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆ

 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ( Screening Liver Cancer )
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน ( Screening Pancreatic Cancer)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร ( GI Tract Cancer )
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( Prostatic Cancer )
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม ( Screening Breast Cancer )
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ ( Screening Ovary Cancer )

คำแนะนำการตรวจเลือด ในเด็ก

 • คัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก

    ปัจจุบัน ตามราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แนะนำ ให้ตรวจคัดคกรองภาวะโรคซีดในเด็ก

ช่วงอายุ 6-9 เดือน , ช่วงอายุ 3-6 ปี และ  เด็กหญิงในช่วง อายุ 11-18  ปีที่มีประจำเดือน

     เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซีด ได้แก่

 • ทารกแรกเกิดที่น้ำหนักตัวน้อย หรือคลอดก่อนกำหนด
 • ทารกที่มารดา มีประวัติ ซีดระหว่างตั้งครรภ์  เป็นเบาหวานที่คุมได้ไม่ดี ตั้งครรภ์หลายครั้ง
 • เด็กที่เจริญเติบโตช้า  น้ำหนักตกเกณฑ์ 
 • เด็กทีได้รับอาหารไม่เพียงพอ ไม่ครบ 5 หมู่ เช่น  ดื่มนมผสมสูตรที่ไม่มีธาตุเหล็กเสริม , เด็ก 6 เดือน ขึ้นไปที่ดื่มนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ได้อาหารที่มีธาตุเหล็กเพียงพอ
 • มีนิสัยบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ชอบกินไข่ ไม่กินเนื้อสัตว์ เป็นต้น

 คำแนะนำการตรวจเลือด และเชคสุขภาพในผู้ใหญ่

       ผู้ที่มีอายุ มากกว่า 35  ปี ควรได้รับการตรวจคัดกรองน้ำตาลในเลือด เพื่อดูภาวะเสี่ยงการเป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การทำงานของ ตับ ไต เป็นต้น หากไม่มีโรคร่วม อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และหากอายุ มากกว่า 40 ปีควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ร่วมด้วย  

         รายละเอียด แพคเกจตามแต่ละช่วงอายุ สามารถดูโปรแกรม ได้ ตามภาพด้านล่าง ถ้าหากต้องการ ตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติม สามารถ สอบถามได้ ทางช่องทางติดต่อด้านบน


คำแนะนำและการเตรียมตัวก่อนการตรวจเชคสุขภาพ

 1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างการ อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
 2. หากท่านมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และไขมัน กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) 
 3. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ
 4. หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 5. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

ทางคลินิกมีการบริการตรวจเลือดทุกวัน หากเป็นตรวจสุขภพ เชคเบาหวาน ไขมันร่วมด้วย จะนัดให้มาตรวจ ทุกวันเสาร์เวลา  9.00 น  สอบถามเพิ่มเติม ปรึกษาและนัดหมายได้ทางช่องติดต่อด้านบน


การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ เพิ่มเติม

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19

 • ตรวจปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด 19  ( Covid-19 Spike Protein IgG quantitative Antibody by CMIA)
 • ตรวจดูการทำงานของระดับภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 ( Covid -19 S Protein RBD Neutralizing Antibody) 

**วิธีนี้คือดูว่าภูมิคุ้มกันที่มีตอบสนองหรือทำงานได้จริงกี่เปอร์เซ็นต์

 • ตรวจดูปริมาณและการทำงานของภูมิคุ้มกันโควิด 19 (Covid-19 IgG quantitative & Neutralizing Antibody )

**ตรวจทั้ง 2 แบบข้างต้น รอผลประมาณ 2 วัน  ใช้เลือดปริมาณเท่ากัน คือประมาณ 3 mlตรวจภูมิแพ้ต่ออาหารและอากาศ

 • Allergy Screening For Food Allergen ( Specific IgE)
 • Allergy Screening For Inhalation Allergen ( Specific IgE)
 • Food & Inhalation Thailand Specific IgE
 • Food & Inhalation Global Specific IgE

** รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ หน้า Allergy Blood test


ตรวจ DNA จากกระพุ้งแก้ม 

      พรสวรรค์ ศักยภาพ ความถนัด สุขภาพ ของเรา สามารถตรวจได้จาก DNA 👩‍⚕️

     DNA คือสารพันธุกรรม  ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่ ไปยังรุ่นลูกหลาน ข้อมูลบนสาย ถูกเก็บในรูปของรหัสที่ประกอบด้วย เบส 4 ชนิด คือ AGCT (A=adenine , G= Guanine , C =Cytosine ,  T=Thyamine)

 Gene หรือยีน คือส่วนหนึ่งบนสายDNAที่บันทึกคำสั่งในการสร้างโปรตีนหลายหมื่นชนิดมาจากพ่อครึ่งหนึ่ง แม่ครึ่งหนึ่ง

     นักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบว่า มนุษย์เรามีลำดับเบสบนสาย DNA ที่เหมือนกัน กว่า 99.9% ซึ่งมีความแตกต่างของลำดับเบสบนสาย DNA เพียง 0.1% ที่ทำให้เราแต่ละคนแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พรสววรค์ ศักยภาพ ความถนัด รวมถึงเรื่องสุขภาพ เช่น ความต้องการวิตามิน แร่ธาตุ โภชนการ คนามไวต่ออาหาร การออกกกำลังกายที่เหมาะสม กับร่างกาย ความเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นต้น 

     ตรวจ ง่ายๆ เก็บตัวอย่างจากกระพุ้งแก้ม  รู้ผลมากกว่า 250-400+ รายการ✨ ได้แก่

🔸พรสวรรค์ 12 ด้าน จากDNA ความสามารถ ด้านต่างๆ ทั้งการพูด การอ่าน ความจำ คณิตศาสตร์  ภาษา การทำงานห

  ** แนะนำ สำหรับเด็กๆ ที่อาจยังไม่รู้พรสวรรค์ก็สามารถ รู้เป็นแนวทางส่งเสริมได้ ตั้งแต่ยังเล็กๆ👨‍👩‍👧

🔸ลักษณะและอุปนิสัยจากพันธุกรรม

🔸บุคลิกภาพจากพันธุกรรม

🔸ด้านผิวหนัง : มีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิด จุดด่างดำ กระ บนใบหน้า สิว การเกิดแผลเป็นคีลอยด์  

🔸ความไวของอาหารแต่ละชนิด 

🔸พฤติกรรมเสี่ยงในการเลือกบริโภค

🔸วิตามิน ก็คือ บอกแนวโน้มที่ขาดได้ง่ายของบางตัวได้และควรกินเพิ่ม

🔸การลดน้ำหนักจาก DNA ดูว่า วิธีไหน เหมาะสำหรับการลดน้ำหนัก เช่นการทำ Intermittent fasting การกิน ketogenic diet

🔸การออกกำลังกายที่เหมาะสม 

🔸การนอนหลับเฉพาะบุคคล

🔸Cancer risk : ดูปัจจัยเสี่ยงยีนมะเร็งและดูพาหะของโรคทางพันธุกรรม

🔸Pollution risk : ความไวต่อ มลพิษ มีความไว สูงต่อ ควันบุหรี และ มลพิษ  คิดว่าตรง เพราะ เป็น ภูมิแพ้จมูก AR  ถ้าไป กทม ทุกครั้งคือ น้ำมูก ไหลตลอด ไม่ไหวจริงๆ

🔸 Health risk :ความเสี่ยง ต่อการเกิดโรค ต่างๆ เช่น ไขมันในเลือด โรคทางสมอง โรคจอประสาทตาเสื่อม ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

🔸Covid 19 risk  บอกว่าเรามี ยีน ที่ถ้าติดcovid 19 แล้วจะมีความเสี่ยงติดเชื้อ รุนแรง หรือไม่

    นอกจากนี้ ยังมี cardio risk, Brain disorder risk, การแพ้ยา เป็นต้น

✔️สามารถตรวจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เด็กตรวจได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยคะ 

✔️อุปกรณ์นำเข้าจากแคนาดา และห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล

✔️ สามารถเลือกได้จะให้ส่งชุดตรวจไปที่บ้านหรือมาตรวจที่คลินิก (นัดเคสล่วงหน้า)

✔️ รายงานผล ผ่าน applicationโดยละเอียดและ File report 

✔️ผล DNA จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะตรวจที่อายุเท่าใด ผลที่ได้จะคงที่  ตรวจเพียงครั้งเดียวคะ

✔️เก็บตัวอย่างจากน้ำลายจากกระพุ้งแก้ม ทำเองได้

✔️ผลส่งอเมริกา รอผล ประมาน 3 อาทิตย์

สนใจตรวจ DNA  หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางติดต่อ


Loading