คลินิกเด็กหมอพิมพิกา

         คลินิกเด็กหมอพิมพิกา ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี  บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ตลอดการทำงานในฐานะกุมารแพทย์ หมอแอม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ย่อมเป็นรากฐานให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ฉลาด ไม่เจ็บป่วย และเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ การเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญ ในบางปัญหาของเด็กที่มาพบแพทย์ ใช้เพียงการอธิบายต่อผู้ปกครอง ให้ความรู้ ความเข้าใจ ก็สามารถหายเองได้ เพราะเด็กไม่ใช่ ผู้ใหญ่ ตัวเล็ก  การรักษาของหมอเน้น ความเข้าใจ และดูแลทั้งครอบครัว ดุจญาติมิตร

 การให้บริการของทางคลินิก

  • ตรวจประเมินสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปเด็กตามวัย
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไปเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ
  • ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน
  • ให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพเด็กตามวัย
  • ให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง รักษาและติดตามพัฒนาการเด็กตามวัย
  •  บริการ ตรวจเชคสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจภูมิแพ้ ใบรับรองแพทย์

คลินิกเด็กให้บริการอยู่ที่ชั้น 1 มีการแยกบริเวณสำหรับห้องตรวจโรคเด็ก โรคทั่วไป ฉีดวัคซีน และห้องทำหัตการ ชัดเจน คลินิก มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย เครื่องมือได้มาตรฐาน ให้ความรู้สึกอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน  บริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพ

CHILD & MEDICAL SERVICES

Loading