การเตรียมตัวฝังเข็ม  (โรคทั่วไป)


การเตรียมตัวก่อนทำการฝังเข็ม

-สวมใส่เสื้อผ้าสบาย ไม่รัดจนเกินไป

-ทำจิตใจให้สบายไม่เครียด หรือกังวลจนเกินไป

-ไม่ทานอาหารให้อิ่ม หรือ อดอาการจนรู้สึกหิว มากจนเกินไป

-นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

-แจ้งข้อมูล ประวัติการป่วย การรักษาที่สำคัญให้แพทย์ทราบก่อนทุกครั้ง

-อ่านทำความเข้าใจข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระมัดระวัง ข้อห้ามในการฝังเข็ม

ตรวจวัดความดัน สัญญาณชีพ ก่อนเข้ารับการรักษาทุกครั้ง

เข็มฝังเข็มขนาดมาตฐาน 0.25 mm

การปฏิบัติตัวขณะฝังเข็ม

– นอนอยู่ในตำแหน่งท่าที่สบาย ไม่เกร็งตัว จนรู้สึกไม่สบาย

– ขณะรับการฝังเข็ม หากมีความรู้สึกปวดมากขึ้น  เวียนศีรษะ หน้ามืด ใจสั่น เหงื่อออก มือเท้าเย็น ให้แจ้งแพทย์ทราบโดยทันที

– ขณะรับการฝังเข็ม ไม่ลุกขึ้น หรือขยับแขน ขาเปลี่ยนท่ามากเกินไป โดยขณะมีเข็มอยู่ อยู่ท่านิ่งขยับตัวได้เล็กน้อย ประมาณ 20-30 นาที


การปฏิบัติตัวหลังฝังเข็ม

-หลังฝังเข็ม อย่างน้อย 1 ชั่งโมง ค่อยโดนน้ำ เช่น อาบน้ำ ว่ายน้ำ หรือดื่มน้ำเย็นๆ 

-อาจมีภาวเมื่อยๆ เกิดขึ้นได้ เป็นกลไกหลังการกระตุ้นการไหลเวียนเลือด 1-2 วันจะค่อยๆรู้สึกดีขึ้นรวมถึงอาการโรคที่เป็นอยู่  

-หลังฝังเข็มอาจเกิดภาวะ “เมาเข็ม” ขึ้นได้ คืออาการมึนศีรษะ อาจเกิดเนื่องจากความเครียด ความกังวล ความไม่สบายตัวขณะฝังเข็ม หลังฝังเสร็จทำการนั่งพักสักครู่ อาการจะค่อยๆดีขึ้นเป็นปกติ

Loading