Food & Inhalation  Allergy Blood Test

ภูมิแพ้ (ไม่แพ้) รู้ได้ด้วยการเจาะเลือด

        ภูมิแพ้ อาการที่หลายๆคนเป็น โดยเฉพาะในเด็ก ซึ่งจะมีอาการเด่นๆคือ จาม คันจมูก คันตา น้ำมูกไหล เกิดผื่นแดงที่ผิวหนังเป็นประจำ เป็นต้น อาการเหล่า นี้ หากเป็นมากจะกระทบการใช้ชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะการนอน ไป โรงเรียน หรือทำงาน  นอกจากการพบแพทย์ และการรักษา โดยการกินยา และใช้ยาพ่น แล้ว หากอาการยังไม่ค่อยดีขึ้น หรือ กำลังสงสัย ว่าอาการแพ้ที่เป็นอยู่เกิดขึ้นจากสาเหตุใด

      ดังนั้นการตรวจทดสอบภูมิแพ้จึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราทราบสาเหตุว่ามีความเสี่ยงต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดใด ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่ออาการแพ้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการตรวจภูมิแพ้ไม่ได้มีเพียงทางผิวหนัง(Skin prick Test คนส่วนใหญ่เคยได้ยิน เท่านั้น แต่ยังมีการตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด (Allergy blood test) ที่สามารถหาสารก่อภูมิแพ้ได้หลายชนิดภายในครั้งเดียว และให้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำสูง


ตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด

    การตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด (Allergy blood test) เป็นการนำตัวอย่างเลือดไปตรวจหาหาปริมาณสารเคมีในเลือด หรือ อิมมูโนโกลบูลินอี (IgE) ชนิดที่จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิดโดยตรง (Specific IgE) ในห้องปฏิบัติการโดยผลตรวจจะทำให้แพทย์ประเมินได้ว่า ผู้ป่วยนั้นแพ้สารชนิดใดบ้าง และมากน้อยเพียงใด เพื่อทำการหลีกเลี่ยง หรือลดปริมาณการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งสามารถตรวจได้ทั้งภูมิแพ้อาหารกว่า 20 ชนิด อาทิ นมวัว ไข่ขาว ไข่แดง แป้งสาลี ถั่วเหลือง ถั่วลิสง อาหารทะเลที่พบได้บ่อย หรือแม้กระทั้งกลุ่มข้าว เนื้อสัตว์ รวมไปถึงผักผลไม้บางชนิด เป็นต้น ภูมิแพ้อากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกบ้าน (Indoor and outdoor allergen) จากการสัมผัสที่ตาจมูกผิวหนังและการสูดเข้าทางเดินหายใจเข้าจมูก ปาก ไปถึงหลอดลมและปอด อาทิ ไรฝุ่น แมลงสาบ รังแคขนน้ำลายแมว รังแคขนน้ำลายสุนัข สัตว์เลี้ยงมีขน เช่น หนูแฮมเตอร์ สปอร์เชื้อราและกลุ่มหญ้าละอองเกสร เป็นต้น


การเตรียมตัวก่อนตรวจ

  • แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่หลวมสบาย เสื้อแขนสั้น หรือไม่รัดแขน เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
  • กรุณาแจ้งแพทย์ให้ทราบหากมีโรคประจำตัวหรือมียาที่รับประทานอยู่
  • ผู้รับการตรวจไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร และงดยาแก้แพ้ ก่อนการตรวจ
  • สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกช่วงเวลาทำการ

ตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด

ขั้นตอนการตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด

       แพทย์จะเริ่มจากการตรวจร่างกายและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการตรวจ เช่น ประวัติสุขภาพ โรคประจำตัว อาการที่เข้าข่ายภูมิแพ้ เป็นต้น จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเจาะเลือดโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดผิวหนัง และใช้สายรัดรัดบริเวณที่จะเจาะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อให้เห็นเส้นเลือด แล้วใช้เข็มเล็กๆ สอดเข้าไปในเส้นเลือด (ประมาณ 3-4 ซีซี) โดยส่วนใหญ่จะเจาะแขนด้านในบริเวณข้อศอก หรือหลังมือ บรรจุเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือด นำยางรัดออกจากแขน เมื่อเก็บเลือดเพียงพอแล้ว จากนั้นจะนำตัวอย่างเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการ โดยทั่วไปอาจจะใช้เวลาในการรอผลเลือดประมาณ 3 วัน

ข้อดีของการตรวจ

      การตรวจภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือดสามารถทดสอบในเด็กที่ไม่สามารถทำการทดสอบโดยการสะกิดทางผิวหนังได้ เช่น เด็กหรือผู้ปกครองที่กังวลกลัวหรือร้องไห้มาก ปฏิเสธการทำการทดสอบผิวหนัง (Skin Prick Test) เพราะต้องใช้เข็มสะกิดหลายจุดและใช้เวลานานกว่า เด็กที่มีอาการแพ้มากแพ้รุนแรง (anaphylaxis) เพราะการทดสอบผิวหนัง (Skin Prick Test) มีความเสี่ยงการแพ้รุนแรงในการทดสอบ (1:100,000) ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาแก้แพ้ต่อเนื่องไม่สามารถหยุดยาให้ได้ 7 วันเพื่อมาทดสอบผิวหนัง รวมทั้งยังเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังหรือมีปฏิกิริยาทางผิวหนังไวต่อการสะกิด เช่น ผู้ป่วยโรคลมพิษ ซึ่งการทดสอบด้วยวิธีนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยจะยิ่งทำให้สามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ได้มากขึ้น และเพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของอาการของโรคที่มีสาเหตุจากภูมิแพ้ เช่น โรคแพ้นมวัว โรคภูมิแพ้อากาศจมูกอักเสบ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น

      หากมีอาการผิดปกติ ไม่ว่าจะไปสัมผัส หรือทานอาหาร แล้วเกิดอาการแพ้ อากาศเปลี่ยนทีไร หายใจไม่สะดวกมีน้ำมูก อย่านิ่งนอนใจ ควรมาพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือทานอาหารประเภทใดที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และยังสามารถนำไปสู่การวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ตรวจภูมิแพ้ต่ออาหารและอากาศ

     ทางคลินิกมีการตรวจภูมิแพ้อากาศและอาหารอยู่ 4 แบบด้วยกัน

  1. Allergy Screening For Food Allergen ( Specific IgE)    ราคา 2,900-

ตรวจภูมิแพ้ต่ออาหาร มากกว่า 20 ชนิด เป็นแบบสากล

  1. Allergy Screening For Inhalation Allergen ( Specific IgE)   ราคา 2, 900-

ตรวจภูมิแพ้ต่ออากาศ มากกว่า 20 ชนิด เป็นแบบสากล

  1. Food & Inhalation Thailand Specific IgE  ราคา  3,200-

ตรวจภูมิแพ้ อากาศและอาหาร รวม แบบที่พบบ่อยในไทย 

  1. Food & Inhalation Global Specific IgE ราคา 3,600-

       ตรวจภูมิแพ้ อากาศและอาหาร รวม แบบสากล

ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

ผลใช้เวลาประมาน 3 วัน รายงานผลโดยกุมารแพทย์ รายละเอียด ความแตกต่างดูได้ดังภาพข้างล่าง 


Loading