Category Archives: Vaccine

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก จากเชื้อ EV 71

หลังจากการระบาดของเชื้อโควิด 19 มาอย่างยาวนานในช่วง 2 ปีนี้ เป็นผลให้นักเรียนต้องหยุดโรงเรียน หลังจากโควิดเริ่มซา เด็กๆกลับมาโรงเรียน และใช้ชีวิตตามปกติ เราพบว่า โรคต่างๆในเด็ก โดยเฉพาะที่เกิดจากเชื้อไวรัส กลับมาระบาดเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โรคมือเท้าปาก, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคติดเชื้อไวรัส RSV  เป็นต้น เนื่องจากสามารถติดต่อได้โดยง่าย ผ่านการไอ จาม สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง และยังมีความรุนแรงมากขึ้น  อีกด้วย ซึ่งในกลุ่มที่ระบาด ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันแล้ว ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่  ส่วนการติดเชื้อไวรัส RSV ยังไม่มีวัคซีน  และ โรคมือเท้าปาก ที่เพิ่งจะมีวัคซีนเข้ามาในไทย วัคซีนชนิดนี้ เป็นอย่างไร อ่านได้ที่บทความนี้เลย     ความสำคัญของโรคมือเท้าปาก      โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญโรคหนึ่ง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ  Enterovirus และ  Coxsackie virus  ส่วนใหญ่จะทำให้เด็กมีอาการไข้สูง มีตุ่มในปาก มีผื่นแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า กินอาหารได้น้อย เนื่องจาก เจ็บในปาก สามารถหายได้เอง ภายใน […]

Loading

HPV VACCINE วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำคัญอย่างไร?

วัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV VACCINE) มะเร็งปากมดลูก ( Cervical Cancer ) พบมาก อันดับ 2 ของมะเร็งใน หญิง ไทยรองจากมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตอันดับ 1 ซึ่งมี สาเหตุจากการติดเชื้อ HPV (Human Papilloma virus ) ถึง 99.7% และยังเป็นสาเหตุ ให้เกิด มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด ในผู้หญิง และทำให้เกิด หูดที่อวัยวะเพศ มะเร็งอวัยวะเพศ และมะเร็งทวารหนักในผู้ชาย รวมถึง มะเร็งช่องปากและลำคอได้ HPV เป็นไวรัสที่ติดต่อง่าย แม้แต่คนที่มีคู่นอนเดียว พบว่า 8 ใน 10 คนเคยได้รับเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แม้ไม่มีอาการ ก็สามารถ แพร่เชื้อ สู่คนที่คุนรักได้ง่าย โดยไม่รู้ตัว คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วัคซีนสามารถป้องกันเชื้อ HPV […]

Loading