HPV VACCINE วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำคัญอย่างไร?

วัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV VACCINE)

มะเร็งปากมดลูก ( Cervical Cancer ) พบมาก อันดับ 2 ของมะเร็งใน หญิง ไทยรองจากมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตอันดับ 1 ซึ่งมี สาเหตุจากการติดเชื้อ HPV (Human Papilloma virus ) ถึง 99.7% และยังเป็นสาเหตุ ให้เกิด มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด ในผู้หญิง และทำให้เกิด หูดที่อวัยวะเพศ มะเร็งอวัยวะเพศ และมะเร็งทวารหนักในผู้ชาย รวมถึง มะเร็งช่องปากและลำคอได้

    HPV เป็นไวรัสที่ติดต่อง่าย แม้แต่คนที่มีคู่นอนเดียว พบว่า 8 ใน 10 คนเคยได้รับเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แม้ไม่มีอาการ ก็สามารถ แพร่เชื้อ สู่คนที่คุนรักได้ง่าย โดยไม่รู้ตัว

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 • วัคซีนสามารถป้องกันเชื้อ HPV ได้กว่า 90%
  ปัจจุบัน เป็นวัคซีน จำเป็นในเด็ก ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ให้ฉีดในเด็กหญิงประถม 5 โดยเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2560 โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน
 • วัคซีน สามารถฉีดได้ ทั้งชายและหญิง อายุ ตั้งแต่ 9-45 ปี
  โดย ช่วงอายุที่ แนะนำให้ฉีดใน หญิงและชาย คือ
  • อายุ 9-26 ปี
  • อายุ น้อยกว่า 15 ปี ฉีด 2 เข็ม 0, 6-12 เดือน
  • อายุ มากกว่า 15 ปี ฉีด 3 เข็ม 0,2,6 เดือน

หมายเหตุ

ประสิทธิภาพของวัคซีนจะสูงหากฉีดในผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือ ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน แม้ว่าเคยมีการติดเชื้อ หรือ เคยเป็นโรคจากการติดเชื้อ HPV ก็ยังควร ได้รับวัคซีน HPV เพราะสามารถป้องกันการติดเชื้อใหม่และการเกิดโรคซ้ำได้

หากอายุ 26-45ปี ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน HPV ก็สามารถ ฉีดได้ พบว่ามีประสิทธิภาพ สูง efficacy >85% และปลอดภัย ดังนั้นการได้รับวัคซีนก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี จะทำให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุด ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลงและได้ผลดีไม่เท่ากับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกของทางคลินิก มีกี่แบบอะไร บ้าง?

 • HPV 4 สายพันธ์ุ ป้องกัน HPV 6,11,16,18
  • 6,11 ป้องกันหูดหงอนไก่ มะเร็งทวารหนัก ในผู้ชาย
  • 16,18 ป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด ในผู้หญิง
 • HPV 9 สายพันธ์ุ ป้องกัน HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58 ครอบคลุมได้ทั้ง
  • หูดหงอนไก่
  • มะเร็งทวารหนัก
  • มะเร็งปากช่องคลอด
  • มะเร็งช่องคลอด
  • มะเร็งปากมดลูก
  • มะเร็งช่องปากและลำคอ

โดยประสิทธิภาพการป้องกันจะสูงกว่าแบบ 4 สายพันธ์


มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ตั้งแต่ ยังเด็กนะคะ
“ เพราะหมอเชื่อว่า หากอนาคต คุณต้องเผชิญกับโรคมะเร็งร้าย มันแทบประเมินค่าไม่ได้เลย กับสิ่งที่คุณต้องสูญเสียไป และวัคซีน HPV ก็เป็นวัคซีนเพียงชนิดเดียว ที่สามารถป้องกันมะเร็งได้ เพราะฉะนั้น วัคซีนชนิดนี้จึงจำเป็นมากๆเลยค่ะ โดยเฉพาะในหญิงไทย ป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ นะคะ ฉีดเพียงครั้งเดียวป้องกันได้ตลอดชีวิต "

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *